Om Arctic Lyrics

Bedre kommunikasjon mellom norske og russiske samtidslyrikere bosatt i Nordvest-Russland og Nord-Norge!

Velkommen til det nye grenseoverskridende norsk-russisk samarbeidsprosjekt innen samtidslyrikk «Arktisk Lyrikk - 2022»! 

Prosjektet finansieres av Barents Sekretariatet og skal starte i januar 2022.

Arktisk Lyrikk - 2022 skal bidra til bedre kommunikasjon mellom norske og russiske samtidslyrikere bosatt i Nordvest-Russland og Nord-Norge. Dette er ettårig prosjekt med et stort potensial for forlengelse.

Prosjektet bygges på en tidligere suksesserfaring av grenseoverskridende samarbeid innen poesi som fant sted i vår 2021 i rammene av norsk-russisk kulturforum «Nordisk Karakter» og har resultert blant annet i utgivelsen av gjendiktingssamlingen «Mellom to stemmer».

Vi tror at interessen i å være kjent med andre som skriver dikt i nabolandet er der! Man kan lære mye ved å utveksle erfaringer og kunnskaper. Det kan også hjelpe dikterne til å finne nytt publikum, publiseringsmuligheter eller å se på sine dikt fra en ny vinkel.

Det er planlagt å gjennomføre en rekke digitale møter, fysiske workshoper og to studieturer over grensa i løpet av 2022 (med hensyn til kovid-19 restriksjoner).

Det skal være mange gode diskusjoner, nye gjendiktninger og mye moro!

Vi tenker stort og ser for oss at vi etter hvert oppnår følgende resultater:

 • Bedre forståelse hos norske og russiske samtidslyrikere i Barentsregionen om hva, hvem og hvordan de bør samarbeide (spesielt i de nye postkorona tider)
 • Kartlegging av alle aktuelle samarbeidsarenaer og former, ikke minst om - mulige felles produkter (mediafestival, bok, film, digitale diktutgivelser, webportal, grupper i sosiale medier osv.)
 • Etablering av sterkere bånd og levende nettverk mellom samtidslyrikere i Barentsregionen i tidene fremover
 • Bedre kunnskap om hverandre, men også: økt oppmerksomhet rundt norsk-russisk samtidslyrikk blant lesere og publikum
 • Utarbeidelse av felles «action plan» med en ambisjon om å etablere/fremme Arktisk Lyrikk Cluster med virtuelle og fysiske samarbeidsarenaer for samtidslyrikere

Prosjektet koordineres av Arctic Arts Patraboy (et prosjektforetak basert i Alta og opprettet for å bistå kulturelle prosesser i Barentsregionen) sammen med norske og russiske forfatterforeninger.

Andre mulige aktører (biblioteker, høgskoler og universiteter) og diktere selv skal også inviteres til å delta i prosjektet snarest mulig.


Vår geografi per 24.01.22

Våre samarbeidsformer


 • Profilering av oss / prosjektdeltakere internt og eksternt
 • Publikasjoner av dikt og gjendiktninger - i vår (FB) og andre aktuelle kanaler
 • Fortellinger: hva har vi til felles
 • Gruppeintervjuer - la oss bli bedre kjent med hverandre
 • Felles diskusjoner
 • Produksjon av lyd- og videopoesi inkl. høytlesing av våre dikt
 • Etablering av Youtube/Spotify-kanal?
 • Online-besøk av kjente diktere og gode oversettere av skjønnlitteratur Prosjektet «Arctic Lyrics- 2022» bygges på en tidligere suksesserfaring av grenseoverskridende samarbeid innen poesi som fant sted i vår 2021 i rammene av norsk-russisk kulturforum «Nordisk Karakter» og har resultert blant annet i utgivelsen av gjendiktingssamlingen «Mellom to stemmer».