Ekaterina Belous født i Murmansk er utdannet som lingvist og jurist ved Murmansk Statlige Pedagogiske Universitet og ved Universitetet i Oslo. Hun oversetter fra russisk til engelsk, norsk og tysk. Hun ga ut tre diktbøker: «Ikke om kjærlighet. Random Play", "Tiden av små tanker og ting" og "Det som flyr så fort" samt har publikasjoner i diverse magasiner. Hun bor i Murmansk og jobber i den internasjonale samarbeidsavdelingen av det russiske forskningsinstitutt for fiskeri og oseanografi.

Ekaterina Belous