Dei saknande mødrene - av Hilde K. Eriksen

15.05.2022

(Til Anna Andrejevna Gorenko (Akhmatova))

Alle sekunda som er gått sidan du

såg ut frå baksida av spegelen

har merket sitt rissa i stein,


aldri drakk vi av det same glaset,

men havet er det same, himmelen

over oss, kjærleiken som kjem


og går, liv som vert riven bort

i namnet til alt som skulle vore

heilagt, mødrer som lever i sakn,


ufreden som held oss fast, svara

vi trur på som aldri vert sanne,

og orda som er alt vi har å kjempe med