Du er herre - av Katja Chinarova (gjendiktning ved Hilde K. Eriksen)

15.05.2022

Du er herre over dette landet, Kong Hav

Kunne jeg bare skjule all min pine i tidevannet ditt.

Legge mine bekymringer, feiltak og forsiktighet

Inne i små bokser og flasker ...

En båt, en spinkel papirbåt.

Sett seil, la nordøsten råde

Jeg ville bukke og brenne noen broer

Og by dem farvel, det er for det beste.