en dag - av Katja Chinarova (gjendiktning ved Hilde K. Eriksen)

15.05.2022

En dag, tror du, vil du bli holdt rundt.

Så fast, uten at det gjør deg vondt.

I disse omfavnelsene vil bristene bli borte, bitene vil på ny bli til et hele.

Trekk pusten og bli helt hel, jord deg og rett deg opp samtidig.

Se på disse småstridighetene, ekteskapene, skilsmissene, huskranglene ...

Barndomstraumer, manglene midler, sykdommer, uhell og nederlag, uløste problemer.

Og, etter å ha fylt lungene med luft, vil du vandre frigjort til fjerne trakter.