Heksa - av Karen Anne Bulj0

26.01.2022
Heksemonumentet i Vardø
Heksemonumentet i Vardø

Ja, det er meg du ser

det er mitt navn

datter av en far

datter av en mor

Ja, det er meg du frykter

det er min sannhet

skatten fra en fortid

skatten til en fremtid

Det er min dom

Der ute i Vardø

Det er min drøm

Der ute på havet

Uansett om jeg flyter

vil flammene sluke

min sannhet

så om jeg synker

er jeg uskyldig og borte

for evig tid


fra norsk-russisk diktsamling "Mellom to stemmer"