Hva mener du med fornorsking? Hva er jeg? - Lene E. Westerås

14.02.2022

Det går noen år.

Man vokser til.

Du er tre år, du er elleve år.

Plutselig er du tenåring.

Så er du voksen i et vips.

Du går deg til.

Du er tjue år.

Du er femogtjue.

Så finner du et brev i et skap.

Du er plutselig førti.

Du finner skrift.

Noen sier noe.

Noen sier noe om deg, for du er den som sitter i enden av dette brevet og leser det samtidig

som deg som sitter her og leser dette brevet.

Det står noe om at din oldefar skal hente rein.

Jeg tenker, hæ?

Jeg tenker, hva menes det?

Din grandonkel hadde reinmerke.

Hva mener du, reinmerke, sier jeg.

Han hadde det.

Ja vel, sier jeg.

Bestefar, hvorfor fortalte du ikke dette til meg?

Det var jo jeg og du.

Var det ikke?