Vann - Elna Viola Pareli

24.04.2022

Dette deilige element

som vi omsluttes av

fra vi i mors mage

kommer svømmende

til livet

Svømmer videre

drikker av det

bæres av det

Mettes

av dets skjønnhet

dets sildrende renhet

I dualismens rett

Som en frådende kjempe

et skadeskutt villdyr

i avsindig raseri

knuser det

sluker det

alt som våger å hindre

alt som våger å tro

seg trygge

fra dets

buldrende mektighet

Vannets natur kjenner sin plass

Kjenn sitt kongelige sete

For Alt Liv