Født i 1959, og vokst opp på Arnøya i Nord Troms. I dag bor hun i Horten ог driver nettsiden Ordspinneriet der hovedprosjektet er «Mine kvenske røtter». 

Unni Elisabeth Huru